Usługi

Jacek-Mikolajonek-Usługi
Kancelaria specjalizuje się w różnych gałęziach prawa. Każdy z naszych prawników dysponuje wszechstronną znajomością ogólnych zagadnień prawnych, ale jednocześnie specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa.

Specjalizacja oznacza nie tylko znajomość szczegółowych przepisów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa sądów. Specjalizacja polega przede wszystkim na doświadczeniach praktycznych oraz wykształceniu sprawdzonych procedur, pozwalających na profesjonalne oraz szybkie reprezentowanie interesów Klienta i rozwiązywaniu jego problemów. Zespół Kancelarii MCh zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz profesjonalne zaangażowanie w rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień prawnych.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu strony w sprawach z zakresu:

 • Sprawy Karne i Karnoskarbowe
 • Sprawy Rodzinne
 • Sprawy Cywilno-gospodarcze
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Sprawy administracyjne
 • Doradztwo Biznesowe
 • Reprezentujemy konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną firm.  Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym głównie spółek prawa handlowego, poprzez kompleksową obsługę prawną:

 1. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjne.
 2. Przygotowujemy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy oraz dokumenty związane z działalnością i obrotem gospodarczym.
 3. Świadczymy Claim Management tj. skuteczne zarządzanie roszczeniami podczas procesu inwestycyjnego.

 

PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

Prawo do obrony i sprawiedliwego sądu jest jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu obywatelowi. Prawnicy naszej kancelarii zapewniają dochowanie należytej, wysokiej staranności  pełnienia  funkcji obrońcy w toku całego postępowania karnego tj. zajmują się reprezentowaniem i obroną w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą, a następnie w toku całego postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • reprezentowania w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrony w sprawach karnoskarbowych
 • porad prawne
 • przygotowanie pism procesowych
 • postępowania w sprawach: odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonywania kary i inne
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach penitencjarnych

 

PRAWO KONSUMENCKIE

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, oraz w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w postępowaniach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych oraz w postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Reprezentujemy konsumentów w sporach z tytułu naruszenia przysługujących im praw, w tym w szczególności w ramach umowy sprzedaży, realizacji roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

Szczególną gałęzią Naszej specjalizacji są spory sądowe z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (polisy z ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym tzw. polisolokaty) oraz Bankami (kredyty walutowe).

 

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy w ramach prawa rodzinnego usługi w zakresie:

 • prowadzenie spraw o rozwód i separacje
 • prowadzenie postępowań dotyczących ograniczenia, zawieszenia lub pozbawiania władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie postępowań alimentacyjnych
 • sprawy z zakresu opieki oraz kurateli
 • prowadzenie postępowań z zakresu zaprzeczenia bądź ustalenia ojcostwa
 • prowadzenie spraw związanych z majątkiem tj. podział majątku, intercyzy, umowy majątkowe sporządzane pomiędzy małżonkami

 

PRAWO BUDOWLANE

Prawnicy naszej kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną  inwestycjom  budowlanym  na każdym etapie. Reprezentujemy interesy zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy oraz podwykonawcy. Prowadzimy usługi z zakresu obrotu nieruchomościami, monitorowania wstępnego etapu projektowego, nadzorowania ze strony prawnej etapu wykonawczego oraz postępowań dotyczących likwidacji usterek. Z sukcesem dbamy i reprezentujemy interesy różnych uczestników procesu budowlanego.

Zespół Kancelarii ma doświadczenie w obsłudze prawnej licznych inwestycji budowlanych, m.in.  budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie.

 

PRAWO SPADKOWE

Zespół kancelarii zajmuje się zagadnieniami prawa spadkowego w zakresie:

 • stwierdzenia nabycia spadku, podziału spadku, zabezpieczenia spadku
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku
 • spraw o unieważnienie testamentu
 • spraw o dochodzenie zachowku

 

DORADZTWO GOSPODARCZE

Zespół kancelarii zajmuje się stałą obsługą przedsiębiorców działających w ramach spółek osobowych i kapitałowych, jak również stałą obsługą przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zespół kancelarii świadczy usługi związane z:

 • zakładaniem podmiotów gospodarczych (sporządzanie umów spółek, statutów)
 • rejestracją przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pomocą prawną przedsiębiorcą w bieżącej działalności gospodarczej (przygotowywanie opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów)
 • sporządzaniem wniosków egzekucyjnych, powództw przeciwegzekucyjnych
 • prowadzeniem spraw gospodarczych na etapie sądowym oraz przedsądowym (wezwania do zapłaty, polubowne rozstrzyganie sporów)

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zakres działalności ubezpieczeń społecznych zawiera cały szereg świadczeń m.in.:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentuje zarówno ubezpieczonych, jak i płatników w tym osoby fizyczne, firmy, jak i inne podmioty w zakresie odwołań od decyzji ZUS i KRUS w sprawach:

 • Podlegania ubezpieczeniom, wyłączania z ubezpieczeń
 • Emerytur, wcześniejszych emerytur, świadczeń przedemerytalnych
 • Zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, chorobowych oraz rehabilitacyjnych
 • Restrukturyzacji zadłużenia, abolicji, rozłożenia na raty, umorzenia
 • Rent wypadkowych, zdrowotnych, rodzinnych, socjalnych
 • Odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Zespół kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

 • odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (wytyczenie linii energetycznych, rurociągi, gazociągi, przeprowadzanie drogi, budynki postawione na cudzym gruncie)
 • podziału nieruchomości
 • pomocy prawnej przy kupnie oraz sprzedaży nieruchomości (wyodrębnienie lokali, zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu użytkowania)
 • kompleksowej obsługi właścicieli nieruchomości (umowy z najemcami, dostawcami mediów, odzyskiwanie nieruchomości, zasiedzenia, prowadzenie spraw o eksmisje i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali)
 • konfliktów pomiędzy współwłaścicielami
 • ochrona praw lokatorów
 • księgi wieczyste

 

WINDYKACJA

Kancelaria świadczy w ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego usługi w zakresie:

 • wezwania dłużnika do zapłaty
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • podejmowanie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika
 • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • współpracy z komornikami w celu monitowania postępowania egzekucyjnego